FAQ – Philippines FAQ – Philippines

Q: Naghahatid ba kayo sa Pilipinas?

A: Oo, naghahatid kami sa Pilipinas. Sa katunayan, ang aming serbisyo ay natatangi sa mga kliyenting nasa ibang bansa.

Q: Paano nyo maipapadala ang hinihiling kong mga gamit o order?

A: Ang lahat ng mga order o mga hinihiling gamit na aming pinapadala ay galing sa US at itoy maihahatid namin sa pamamagitan ng serbisyo ng FedEx at DHL.

Q: Kailan ko matatanggap ang mga hinihiling gamit?

A: Para sa mga kagamitan na sagana o in-stock ito ay maipapadala sa loob ng 24 - 48 oras lamang at makakarating sa bansang patutunguhan sa loob ng 3 - 4 na araw . Habang nasa proceso, makakatanggap ka ng isang kumpirmasyon sa pamamagitan ng email na may kasamang numero para sa pagsubaybay ng buong transaksyon.

Q: Kailangan ko bang magbayad ng buwis at iba pang mga tungkuling bayarin?

A: "Kung ang halaga ng iyong order ay higit sa 10K Pesos kailangan mo magbayad ng mga tungkulin kagaya ng VAT alin sunod sa kostumbre ng bansang Pilipinas. Sa ganitong mga transaksyon ang nakahanay na tagadala (Fedex o DHL) ang mag aayus sa lahat ng mga bayarin para sayo kalakip na ang bayad sa pangangasiwa ng iyong gamit.

Q: Maaari ko bang gamitin ang sariling courier o ng kompanya o di kaya ang suking tagadala/forwarder?

A: Pwedeng pwede. Gamit ng iyong napiling kargamento tulad ng FedEx, DHL, UPS ibigay lamang ang numero ng inyong account habang inilalagay ang iyong order o makipag-ugnay sa amin na nais mong gamitin ang iyong sariling kargamento.

Q: "Anong inihahandog nyong paraan na kargamento sa pagpadala ang mga hinihiling gamit?

A: Sa mabibigat at malalawak na mga bagay, nag-aalok kami ng kargamentong pang dagat sa mga daungan ng Maynila at Cebu at sa pamamagitan ng kargamentong pang himpapawid sa daungan ng Ninoy Aquino International Airporto NAIA sa lungsod ng Manila. Kung nais malaman ang aming alok para sa kargamento ng CPT, maaring makipag ugnayan sa amin.

Q: Maaari ko bang ibalik ang aking order?

A: Oo, maaari ibalik ang iyong order sa loob lamang ng 30 araw mula sa pagkakatanggap ng nasabing gamit at siguradohing nasa wasto at maayos na kondisyon ito kasama ang urihinal na pakete. Ang proceso sa pagpahatid pabalik sa bansang US ay sa iyong sariling gastos.

Q: Maaari ba makahingi ng pinagkalkulang gastos o quotation?

A: "Oo, tumatangap at nag bibigay kami ng pinagkalkulang gastos o sipi na tinatawag na RFQ para sa anumang produktong nakalista sa aming website. Ipapadala namin sa pamamagitan ng email.

Q: "Maaari ba kayong mapagkukunan ng iba pang mga kasangkapan pang-industriya na hindi nakabilang sa website?

A: "Oo, pwede namin tustusan ang anumang klaseng kasangkapan pang-industriya buhat sa 2,000 uri mula sa US. Magpadala lamang ng isang email kalakip ang iyong RFQ.

Q: "Kailangan at mahalaga bang ilagay ang aking order sa website?

A: "Hindi. Magpadala lamang sa amin ng isang Order ng Pagbili o Purchase Order sa pamamagitan ng email. Bilang kapalit nito makakatanggap ka mula sa amin ng deklarasyon o proforma invoice para sa pagbabayad.

Q: "Anong uri ng salapi o currency ang gagamitin para sa pagbabayad?

A: Sa pagbabayad ng hinihiling gamit, tumatanggap lamang kami ng salaping dolyar o USD sa pagbabayad.

Q: "Papaano ako magbabayad kung sakaling sa pamamagitan ng paglipat sa bangko o bank transfer?

A: Sa mga pagpipili-an, Piliin lamang ang "BANK TRANSFER" sa iyong order. Pagkaraan ng ilang sandali, makakatanggap ka ng email na nagko-kompirma ukol sa iyong order na may kasamang detalye ng aming banko . Mangyaring ibigay ang naka talagang numero ng iyong order sa pagbabayad.

Q: Do you ship to Philippines?

A: Yes we ship to the Philippines! In fact, we only ship to customers located outside the US.

Q: How will my order ship?

A: We ship orders via FedEx or DHL Express. All orders ship from the US

Q: When will my order arrive?

A: In stock items ship within 24 – 48 hours and delivery time is normally 3 – 4 days. You will receive an shipping confirmation via email with the tracking number

Q: Do I need to pay duties / taxes?

A: If your order value is greater P10,000, you need to pay duties / VAT. In that case, Fedex or DHL will handle clearance on your behalf and collect any duties / VAT due + their handling charge.

Q: Can i pickup with my own courier account or freight forwarder?

A: Sure, you can ship with your FedEx / DHL / UPS account number. Simply provide the account number when placing your order or contact us that you wish to use your own.

Q: Do you offer air or sea freight?

A: For heavy / bulky items, we offer air freight to Ninoy Aquino International Airport (Manila) and sea freight to Manila and Cebu ports. Contact us for a CPT freight quote.

Q: Can I return my order?

A: Yes, Yes, you can return your order within 30 days of delivery as long as goods are in brand new condition in their original packaging. Return shipment costs to the US would be for your account

Q: Can I request a quotation?

A: Yes, we accept request for quotation (“RFQ”) for any product listed on the website. You will receive a quotation via email

Q: Can you source industrial parts not listed on the website?

A: Yes, we can source any part from any of the 2,000+ US brands we offer. Please send an email with your RFQ

Q: Do I have to order on the website?

A: No, you can send us a Purchase Order via email. You will then receive a proforma invoice for payment

Q: What currency can I use for payment?

A: We accept payment for orders in USD only

Q: How can I pay by bank transfer?

A: Simply select “BANK TRANSFER” on your order. You will receive our bank details in the order confirmation email. Please provide your order number on the payment.